FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७.११.२६ ठे‍‍.नं.52-54 र 55-58 ७७/७८ 04/09/2021 - 10:07 PDF icon Notice of 52-54.pdf, PDF icon Notice of 55-58.pdf
बाेलपत्र स्वीकृतीका लागि छनाेट भएकाे सूचना २०७७.१२.०८ ७७/७८ 03/22/2021 - 09:58 PDF icon Notice 2077.12.08.pdf
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे‍‍.नं.49_50_51 ७७/७८ 03/04/2021 - 11:19 PDF icon Notice 49_50_51.pdf
शिलबन्दी बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७.१०.२६ ४३ देखि ४८ सम्म ७७/७८ 02/09/2021 - 17:14 PDF icon Notice of 43-48.pdf
बाख्रा आपूर्ती कार्यका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७.१०.२३ ७७/७८ 02/05/2021 - 15:23 PDF icon Goat Notice Second 2077.10.23.pdf
खुल्ला दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७७.१०.२२ ७७/७८ 02/04/2021 - 13:53 PDF icon Notice for Quotetion.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतकाे नतिजा २०७७ ७७/७८ 01/31/2021 - 20:10 PDF icon Result of IT Officer 2077.10.18.pdf
IT Officer Exam Corrected Notice 2077.10.16 ७७/७८ 01/30/2021 - 07:38 PDF icon IT Corrected Notice 2077.10.16.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतकाे पाठ्यक्रम २०७७ ७७/७८ 01/29/2021 - 12:07 PDF icon Computer Officer 1st Paper.pdf, PDF icon Computer Officer 2nd Paper.pdf
शिलबन्दी बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं.४०_४२-२०७७.१०.१५ ७७/७८ 01/29/2021 - 11:53 PDF icon Notice 40-42.pdf

Pages