प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान, २०७७ कार्तिक ५ गते ठे.नं.२४ देखि २६ ७७/७८ 10/22/2020 - 15:01 PDF icon Notice 24-26.pdf
बोलपत्र आह्वान, २०७७ कार्तिक ठे‍.नं.२७ र २८ ७७/७८ 10/22/2020 - 14:42 PDF icon notice 27-28.docx_.pdf
सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान, २०७७ कार्तिक ३ गते ठे.नं.६ देखि ९ ७७/७८ 10/22/2020 - 09:54 PDF icon 133 gbs.pdf
सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान, २०७७ असाेज ठे‍ न‌ं‍. १८ देखि २३ ७७/७८ 10/16/2020 - 16:21 PDF icon gbs 129.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७ असोज २७ ठे.नं.१२ देखि १७ ७७/७८ 10/13/2020 - 16:21 PDF icon Notice of 12_17 on Himalaya Times Daily.pdf
अन्यथा भएकोले सच्याइएको सम्बन्धी सूचना २०७७ असोज २७ ७७/७८ 10/13/2020 - 16:17 PDF icon Corrected Notice of Thekka No.13.pdf
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०६।११ ७७/७८ 10/02/2020 - 11:53 PDF icon प्रस्ताव माग फाराम सुचना-2077.06.11.pdf
उद्दमशिलता विकास कार्यक्रमकाे प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७७।०६।१३ ७७/७८ 10/02/2020 - 11:40 PDF icon Agri Notice of 2077.06.13.pdf
आ. ब. ०७६/७७ काे बार्षिक प्रगती विवरण ७७/७८ 09/30/2020 - 12:26 PDF icon progress of Sutra.pdf
दरभाउ पत्र स्वीकृतीका लागि छनाैट भएकाे सम्बन्धी सूचना आ.ब.२०७७/०७८ ठे.नं.५ ७७/७८ 09/18/2020 - 11:11 PDF icon 05_Aasaya ko suchana Nuwakot Khilji Ashurkot Road 2077.pdf

Pages