FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन–२०७६ ७६/७७ 08/27/2019 - 16:09 PDF icon विनियोजन ऐन–२०७६.pdf
आर्थिक ऐन–२०७६ ७६/७७ 08/27/2019 - 15:49 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७६।०७७.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/08/2018 - 20:28 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
भुमिकास्थान नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 09/08/2018 - 20:12 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि.Pdf.pdf
भुमिकास्थान नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 16:40 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक बिधेयक.pdf.pdf
भुमिकास्थान नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 15:17 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 14:37 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 14:22 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
भुमिकास्थान नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 11:21 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन.pdf
भुमिकास्थान नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/07/2018 - 16:02 PDF icon भुमिकास्थान कर्षि व्यवसाय प्रर्वर्धन ऐन.pdf

Pages