सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. २४,२५,२६,२७,२८,२९ र ३२)

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको सूचना !!

बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको बारे !

बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको बारे !

ढुङगा गिट्टी वालुवा संकलन तथा निकासी कर सम्बन्धी दाेश्राे पटक प्रकाशित सूचना ।