FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
भूमिकास्थान नगरपालिका २०८० काे आधारभूत तह स्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना। २०८०/०८१ 2024-04-12 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे‍.नं. २८ २०८०/०८१ 2024-04-10 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-04-02 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । २०८०/०८१ 2024-04-02 सूचना तथा समाचार
धानबालीको उन्नत बीउ उपयोगमा ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा बीउको माग सम्बन्धमा । २०८०/०८१ 2024-03-26 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ठेक्का नं. २८ र ३० २०८०/०८१ 2024-03-15 सूचना तथा समाचार
खुल्ला दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ! QT 13 २०८०/०८१ 2024-03-14 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठेक्का नं. २७ २०८०/०८१ 2024-03-10 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठेक्का नं. १७, २१ र २९ २०८०/०८१ 2024-03-05 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठेक्का नं. २४, २५ र २६ २०८०/०८१ 2024-03-05 सूचना तथा समाचार

Pages