FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (पशुसेवा शाखा) 2079.08.20 ०७९/८० 2022-12-06 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (पशुसेवा शाखा) 2079.08.20 ०७९/८० 2022-12-06 सूचना तथा समाचार
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७९.०८.०९ (पशुपंक्षी तर्फ) ०७९/८० 2022-11-25 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७९.०८.०९ (औखर/किवी बगैंचा स्थापना‚ पुष्प खेती‚ सिताके च्याउ र हाते ट्रयाक्टर) ०७९/८० 2022-11-25 सूचना तथा समाचार
लेखापरीक्षक सूचीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 2022-11-25 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 2022-11-25 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।। ०७९/८० 2022-11-01 सूचना तथा समाचार
सहभागी हुने बारे । ०७९/८० 2022-10-31 सूचना तथा समाचार
लेखापरीक्षक सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना। ०७९/८० 2022-10-31 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे‍.नं. १५ - २०७९ ०७९/८० 2022-10-24 सूचना तथा समाचार

Pages