FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३३ देखी ४० सम्म २०७९.१२.१६ ०७९/८० 2023-03-30 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं. ३०-३२ सम्म २०७९.१२.०३ ०७९/८० 2023-03-17 सूचना तथा समाचार
शिक्षकसेवा आयोग / लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना २०७९.१२.०२ ०७९/८० 2023-03-16 सूचना तथा समाचार
प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना । ०७९/८० 2023-03-14 सूचना तथा समाचार
विषय विशेषज्ञ सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना। ०७९/८० 2023-03-09 सूचना तथा समाचार
बालश्रम मुक्त अभियान संचालनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 2023-03-03 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सूचना ठे.नं. २६ देखि २९ ०७९/८० 2023-02-26 सूचना तथा समाचार
जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना २०७९.११.०५ ०७९/८० 2023-02-17 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको सूचना । ०७९/८० 2023-02-16 सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्विकृतको लागि छनौट भएको सूचना । ०७९/८० 2023-02-16 सूचना तथा समाचार

Pages