FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विवरण आर्थिक वर्ष मिति प्रकार
दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे.नं.७० र ७१ ७८-७९ 2022-07-01 सूचना तथा समाचार
प्राविधिक बिषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रबृत्ती वितरण सम्बन्धी सूचना २०७९.०३.१४ ७८-७९ 2022-06-28 सूचना तथा समाचार
आ.ब.२०७९.०८० को नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट ७८-७९ 2022-06-28 सूचना तथा समाचार
स्वयंसेवी गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । ७८-७९ 2022-06-15 सूचना तथा समाचार
स्वयंसेवी गणकहरुको परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 2022-06-14 सूचना तथा समाचार
रोलनम्बर सहितको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । ७८-७९ 2022-06-14 सूचना तथा समाचार
राय सुझाव उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८-७९ 2022-06-10 सूचना तथा समाचार
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ७८-७९ 2022-06-08 सूचना तथा समाचार
दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ठे.नं.६९ देखि ७३ सम्म ७८-७९ 2022-06-02 सूचना तथा समाचार
दरभाउ पत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको सूचना ७८-७९ 2022-05-18 सूचना तथा समाचार

Pages