सूचना तथा समाचार

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ठेक्का नं. २१/BMA/W/B/2076/077)

भूमिकास्थान नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वडा स्तरीय सबै आयोजना कार्यक्रमको सम्झौता सम्पन्न !

भूमिकास्थान नगरपालिकाले नगर  प्रमुख,उपप्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा, प्राविधिक शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा,सेन्चुरी बैंक नुवाकोट अर्घाखाँचीका कर्मचारीहरु सबै वडामा पुगेर आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को वडा स्तरीय सबै आयोजना कार्यक्रमको सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ! 

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा !

बिद्यालयहरुको आ.व. २०७५/०७६ को लेखा परीक्षण सम्बन्धि सूचना !!!

आ.व. २०७६ आवास पुर्णनिर्माण तथा प्रवलिकरण संम्बन्धि भुमिकास्थान नगरपालिकाको प्रोफाइल

Pages