FAQs Complain Problems

समाचार

२०८०/०८१

भूमिकास्थान नगरपालिका २०८० काे आधारभूत तह स्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना।

भूमिकास्थान नगरपालिका २०८० को आधारभुत तह स्तरीय परिक्षा समितिको मिति २०८०।१२।३० को निर्णय अनुसार कक्षा ८ को अन्तिम परिक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरको सिम्बल नं.

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको सम्बन्धी सूचना ठे‍.नं. २८

दस्तावेज: