प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना १८ चैत्र २०७६ ठे.न.४९ र ५० ७६/७७ 04/01/2020 - 08:20 PDF icon notice 49_50 for web.pdf
दरभाउपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना १८ चैत्र २०७६ ठे.न‌.३८ सेनिटरी Pad ७६/७७ 03/31/2020 - 00:00 PDF icon Sanitary Pad for Fariya Center Contract ID No.38.pdf
दरभाउपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना १४ चैत्र २०७६ ! ठे‍. न. ४०-४३ ७६/७७ 03/27/2020 - 00:00 PDF icon 40-43 Bolpatra Swikritko Lagi Selected.pdf
Covid-19 नाेभेल काेराेनाबाट सुरक्षित हुने सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 03/24/2020 - 13:28 PDF icon Notice to Staff about CORONA.pdf
सिलबन्दी बाेलपत्र/दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ११ चैत्र २०७६ ठे‍ न‌‍ ४५-४८ र ३९ ७६/७७ 03/24/2020 - 00:00 PDF icon notice 45-48_39.pdf
दरभाउपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना आैषधी ६ चैत्र २०७६ ! ७६/७७ 03/21/2020 - 00:00 PDF icon Notice 2076-12-06.pdf
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना २१ फागुन २०७६ (44/BMA/W/SB/076/77) ७६/७७ 03/05/2020 - 14:31 PDF icon 44_Dharapani Dhakabang Motorable Road Upgrade.pdf
राय सुझाब सम्बन्धी सूचना १९ फागुन २०७६ (IEE) ७६/७७ 03/03/2020 - 14:09 PDF icon Raya Sujhab Notice of IEE 2076.pdf
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना १९ फागुन २०७६ (Tendar 40_41_42_43) ७६/७७ 03/03/2020 - 14:05 PDF icon 40_41_42_43 Tendar Notice 19th Falgun.pdf
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना १९ फागुन २०७६ (Tendar 38_39) ७६/७७ 03/03/2020 - 14:03 PDF icon 38_39 Tendar Noitce 19th Falgun.pdf

Pages