प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७ माघ २०७६ ७६/७७ 01/22/2020 - 08:48 PDF icon notice 37_24_28.pdf
बाेलपत्र/दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ५ माघ २०७६ ७६/७७ 01/19/2020 - 14:24 PDF icon Notice 17_35_36.pdf
अ न मी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २९ पाैष २०७६ ७६/७७ 01/14/2020 - 18:41 PDF icon ANM Notice.pdf
अ न मी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २९ पाैष २०७६ ७६/७७ 01/14/2020 - 18:41 PDF icon ANM Notice.pdf
बाेलपत्रकाे मिति सम्शाेधन गरीएकाे सम्बन्धी सूचना २९ पाैष २०७६ ७६/७७ 01/14/2020 - 14:22 PDF icon Corrected Notice of 22_231.pdf
बोलपत्र स्वीकृतको लागि छनौट भएको सूचना २८ पाैष २०७६ ! ७६/७७ 01/14/2020 - 00:00 PDF icon Notice 2076-9-28.pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २५ पाैष २०७६ ७६/७७ 01/10/2020 - 00:00 PDF icon Notice 2076-9-25.pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २५ पाैष २०७६ ७६/७७ 01/10/2020 - 00:00 PDF icon Notice 2076-9-25.pdf
ठेक्का रद्ध गरीएकाे सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।१७ ७६/७७ 01/02/2020 - 15:37 PDF icon Cancelled Notice of 17.pdf
गणक छनौटको लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना १३ पाैष २०७६ ७६/७७ 12/29/2019 - 14:19 PDF icon Ganak Notice 2076.pdf

Pages